Zródła


* Biuletyny Klubu >
The British-Polish Correspondence Club, No.8 z 1947.
Friendship Exchange, No.55/56, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 81, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 – z okresu 1958-1978;
No.104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 118, 120, 121, 125, 127, 128, 138 -
z okresu 1978-2005/2006
Z archiwum IPN No. 7, 9, 10-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 -
z okresu 1946-1950

* V.Swicz: Poland’s Position in Central Europe, Standard Printing Works, Kilmarnock 1941

* V.Swicz: Poland Still Unknown, Standard Printing Works, Kilmarnock 1942

* V.Swicz: First Steps in Polish, Oliver and Boyd, Edinburgh and London 1944

* Tony Gabis, Anglia – informacje, recenzje i opracowania własne i uzyskane z kontaktów
internetowych za pośrednictwem http://www.pricklypole.plus.com/swicz/ i in.


* Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa: zbiór dokumentów ap.4614

* Instytut Polski i Muzeum im.gen.Sikorskiego, Londyn: zbiór dokumentów – Archives
Ref.No.A.V.20/106

* Ministry of Defence, APC Polish Enquiries, RAF Northolt: zbiór dokumentów sygn. P/2965/APC

* Biblioteka Polska, Londyn: Archiwum Osobowe Emigracji im.B.Jeżewskiego, kopertoteka Swicza .

* Jarosław Szlaszyński: Władze Augustowa w okresie miedzywojennym, część 1, http://free.of.pl/a/astn/rocznik3/artykul3.htm

* Henryk Sułkowski: O kapitanie Wincentym Szczęsnowiczu (Swiczu) i jego Klubie
Korespondencyjnym BPCC-Friendship Exchange, maszynopis (też płyta CD) z r. 2009,
u autora

* Witold Jarno: Kapitan Wincenty Szczęsnowicz (1899-1987) – żołnierz Wojska Polskiego, publicysta i działacz emigracyjny; maszynopis z r. 2009, u autora i w zbiorach H.Sułkowskiego

* Wikipedia:
Wincenty Szczęsnowicz
The British-Polish Correspondence Club (BPCC)

* Instytut Pamięci Narodowej, materiały archiwalne BU 0398/22; Wr 07/440; By 069/128

 

~ ~ ~


* Osoby od których uzyskano ustne lub pisemne informacje dotyczące tematu, lub
które udostępniły autorowi posiadane materiały archiwalne – biuletyny Klubu,
listy, zdjęcia, ulotki itp.
Wyróżniono nazwiska osób, których udział w powstaniu tego opracowania był
szczególnie duży:

Persons who contributed oral or written information on the issue or those who shared
with the author their archive documents such as Bulletins of the Club, letters, photos,
leaflets, etc.
The names of persons whose contribution to the description was particularly great are
in bold italics:

1. Georg Adam – Niemcy,
2. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk – Białystok,
3. Annalisa Carlevaro – Włochy,
4. Neville Fairbrother – Anglia,
5. Tony Gabis – Anglia,
6. Joan M.Gardner – Anglia,
7. Witold Jarno – Łódź,
8. Marie Jeffery – Anglia,
9. Krystyna Jeleniewska – Toruń,
10. Tadeusz Jezierski – Warszawa,
11. Danuta Kowalska – Kostrzyn,
12. Wiesław Krzemieński – Olsztyn,
13. Tomasz Leplawy – Łódź,
14. ks. Lech Ludwiczak – Kostrzyn,
15. Czesława Makedańska – Gdańsk,
16. Malerbi / … / – Anglia,
17. Ulla Malin i Matti Malin – Finlandia,
18. Pat Mamprin – Anglia,
19. Andrzej Matusiewicz – Suwałki,
20. Kazimierz Matysek – Kostrzyn,
21. Malcolm R.McEwan – Anglia,
22. Jacek Nalaskowski – Bytom (?),
23. David Perry – Anglia,
24. Janina Pietrzak – Augustów,
25. Kathleen E. Richardson – Anglia,
26. Barbara Rosiak – Zielonki,
27. Stefan Sliwinski – Anglia,
28. Tadeusz Trzaskalik – Katowice,
29. Monika Vinall – Anglia,
30. Jarosław Wicher – Kostrzyn,
31. Charles Woodward – Anglia,
32. Cherill Wynne – Anglia

* W Polskim Słowniku Biograficznym, tomie XLVII/3, zeszycie 194, s. 425 jest
notatka biograficzna „Wincenty Szczęsnowicz”, o oficerze Wojska Polskiego,
twórcy międzynarodowego klubu korespondencyjnego, zredagowana przez
Henryka Sułkowskiego i Tadeusza Trzaskalika.