Dokumenty – spis


1a  Wniosek o odznacznie kpt.W.Szczęsnowicza Srebrnym Krzyżem Zasługi 
       (1938) – recto

1b  Wniosek o odznacznie kpt.W.Szczęsnowicza Srebrnym Krzyżem Zasługi
       (1938) – verso

2.    Rocznik Oficerski 1939 (wypis)
3.    Arkusz ewidencyjny po przybyciu kpt.W.Szczęsnowicza do Anglii 1940
4a   Przebieg służby wojskowej W.Szczęsnowicza (zapis własny, służbowy)
4b   Przebieg służby wojskowej W.Szczęsnowicza (zapis własny, służbowy) c.d.
5.  Pismo The Polish News Letter for Churches z 14.10.1942 dot. organizacji odczytów
6.  Afisze z lat 1942 i 1943 zawiadamiające o odczytach V.Swicza
7.  Afisze z lat 1942 i 1943 zawiadamiające o odczytach V.Swicza c.d.
8.  Afisze z lat 1942 i 1943 zawiadamiające o odczytach V.Swicza c.d.
9.  Zamówienie Dowództwa I. Korpusu z 26.2.1941 na broszurę „Polands
     Position…etc.”

10. Pismo Min. Informacji i Dokumentacji z 5.2.1942 w sprawie ograniczeń papieru
11. Okładki 3 książek wydanych przez V.Swicza w latach 1941-1944
12. Ulotka reklamująca książkę V.Swicza ”First Steps in Polish”
13. Pismo gen. Boruty-Spiechowicza z 24.12.1942 do kpt.W.Szczęsnowicza dot.książki
14. Oferta księgarni internetowej sprzedaży książki V.Swicza ”Poland Still
     Unknown” (2006)

15. Zapis biblioteki Uniwersytetu Hokkaido dot. książki V.Swicza ”Poland Still Unknown”
16. Pismo gen.T.Malinowskiego (MON) z 10.4.1945 dot. powstania klubu BPCC
17. Ulotkaz tekstem programu The British-Polish Correspondence Club-BPCC (1945)
18. Ulotka-zaproszenie do przystąpienia do klubu Friendship & Exchange(tłum.)
19. Deklaracja przystąpienia do klubu Friendship & Exchange
20. Strony tytułowe Biuletynu Klubu - BPCC i Friendship&Exchange
21. OdznakiKlubu – BPCC i Friendship & Exchange
22. Symbole kodowe stosowane w Biuletynie i fragment listy członków (1976)
23. Sprawy finansowe Klubu – składki, bilans roczny (1976)
24. Strona tytułowa Biuletynu F&E No.121 z 1988 r. wydanego dla uczczenia
      pamięci W.Szczęsnowicza

25. Strona tytułowa ostatniego Biuletynu F&E No 138 z 2005/06.
26a Calendarium życia Wincentego Szczęsnowicza
26b Calendarium życia Wincentego Szczęsnowicza c.d.
27. Instrukcja Woj.Urzędu Bezp.Publ. w Bydgoszczy w sprawie Klubu,1949  (IPN)
28. Modlitwa
29. Drzewo genealogiczne Szczęsnowiczów
30a Ważniejsze daty iwydarzenia z historii Klubu
30b Ważniejsze daty iwydarzenia z historii Klubu c.d.
31a Karty pocztowe  F.D.C.
31b Karty pocztowe F.D.C. c.d.