Przed wojną

Szczęsnowicz miał zdolności dydaktyczne i czuł się dobrze w roli nauczyciela. Sprzyjała temu łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, duża, encyklopedyczna wiedza, elokwencja, umiejętność samokontroli.

Wspominał, że już jako uczeń liceum w Rostowie udzielał korepetycji z języka rosyjskiego.

Podczas swojej służby wojskowej przed II. wojną zwykle pełnił funkcje, które polegały na nauczaniu i szkoleniu żołnierzy w jednostkach wojsk łączności. To bardziej odpowiadało jego cechom charakteru i naturalnym zdolnościom, niż zajęcia z teorii czy taktyki wojskowej lub musztry, które nigdy go naprawdę nie interesowały.