~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Witaj na stronie Wincentego Szczęsnowicza!


Strona ta zawiera rozdziały książki Henryka Sułkowskiego “Przyjaźnią ogarnąć świat” opisującej życie i dokonania kapitana Wincentego Szczęsnowicza

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~